Links


- Firmy z japońskim kapitałem w Polsce / Japanese investors in Poland

- Firmy związane z Japonią w Polsce

- Instytucje związane z Japonią w Polsce

- Polskie firmy w Japonii

- Instytucje polskie w Japonii

- Japońskie stowarzyszenia importerów

- Japońskie stowarzyszenia eksporterów

- Główne japońskie stowarzyszenia i organizacje branżowe

- Ministerstwa i organizacje japońskie

- Informacje dla podróżnych

- Japońskie media

- Inne


» Uwaga «

JETRO w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkownika strony za jakiekolwiek straty, szkody lub inne problemy wynikające z korzystania z treści strony lub innej strony/odnośnika umieszczonego na witrynie JETRO. JETRO nie gwarantuje dokładności, ważności, kompletności lub przydatności treści zamieszczonych na stronie internetowej JETRO do określonego celu Użytkownika. Pojęcie treści strony obejmuje również linki i inne informacje opublikowane przez stronę trzecią, które są poza rozsądnym zakresem odpowiedzialności JETRO, jak również tłumaczenia JETRO. JETRO zaleca każdemu użytkownikowi zapoznanie się z warunkami korzystania każdej ze stron internetowych podłączonej do witryny JETRO.