Linki - Firmy z japońskim kapitałem w Polsce

DOSTĘPNE W INTERNECIE BAZY DANYCH NT. JAPOŃSKICH FIRM W POLSCE
Internet resources on Japanese affiliated companies in Poland


1. Listy inwestorów zagranicznych (opublikowane w latach 2006-2015) dostępne na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - plik do pobraniaTo other site
2. Wykazy inwestorów w poszczególnych Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przykłady:
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – http://www.strefa.gda.pl/pl/nasi-inwestorzy.htmlTo other site
- Łodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - http://www.sse.lodz.pl/pl/o-strefie/nasi-inwestorzyTo other site
3. Katalog firm japońskich w Europie, stan na wrzesień 2014 (płatny, PDF lub Excel) – Japaninfo VerlagTo other site

English:
1. Lists of foreign investors in Poland (published in years 2006-2015) available at the site of Polish Information and Foreign Investment Agency - free downloadTo other site
2. List on investors in given Special Economic Zone. Example:
- Pomeranian Special Economic Zone – http://www.strefa.gda.pl/en/investors.htmlTo other site
- Łódź Special Economic Zone – http://www.sse.lodz.pl/images/stories/do-pobrania/lista_inwestorow_lsse.pdfTo other site
3. Directory of Japanese Business in Europe, revised edition, September 2014 (to purchase, PDF or Excel) - Japaninfo VerlagTo other site