Japanese Fruit and Vegetables Business Matching 2019 in Bangkok

Jul 09, 2019

การส่งออกผักผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2561สินค้าผักผลไม้หลายรายการมียอดการส่ง

ออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2 - 3 เท่า อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2562 ทางรัฐบาลไทยมีออกประกาศกฎระเบียบการนำเข้าผักผลไม้หลายฉบับ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ จึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายมีความต้องการที่จะมองหาสินค้าผักผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่นที่ได้ปฏิบัติ

สอดคล้องกับประกาศกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลไทย

ด้วยเหตุนี้ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นหรือเจโทร (Japan External Trade Organization, JETRO) ได้จัด

งาน "Japanese Fruit and Vegetables Business Matching 2019 in Bangkok" ซึ่งเป็นงานเจรจาธุรกิจสินค้าผักและผลไม้นำ

เข้าจากญี่ปุ่นซึ่งได้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศกฎระเบียบการนำเข้าผักผลไม้ของประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

_____________________________________________________________________________________________________________

ผลไม้ที่จัดแสดง: แอปเปิ้ลญี่ปุ่น สตรอว์เบอร์รี่ ลูกพลับ ลูกท้อ สาลี่ญี่ปุ่น องุ่น มันเทศ เห็ด เป็นต้น

วันเวลา: วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 – 17:00 น.

สถานที่: ห้องสุขุมวิท 1-3 ชั้น 3 โรงแรม The Landmark Bangkok


ผู้จัดงาน: Japan External Trade Organization, JETRO


*ไม่มีค่าใช้จ่าย

_____________________________________________________________________________________________________________

รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้า


JA Iwatechuoh

แอปเปิ้ล

จังหวัดอิวาเตะ

Japan Association of Fruit and Vegetables Export

เห็ดไมตาเกะ

กรุงโตเกียว

NIHON Agri, INC

แอปเปิ้ล มันเทศ องุ่นพันธุ์ไชน์มัสคัส

กรุงโตเกียว

Allied Corporation

ลูกท้อ องุ่น (พันธุ์ไชน์มัสคัส, พันธุ์นากาโนะเพอร์เพิล) สาลี่

จังหวัดคานากาวะ

Blend Farm Co.,Ltd.

องุ่น ลูกท้อ สตรอว์เบอร์รี่

จังหวัดเกียวโต

JA Kihokukawakami

ลูกพลับ

จังหวัดวากายามะ

Hirooka Farm

สาลี่ญี่ปุ่น (สาลี่นิจูเซคิ, สาลี่ชินคันเซ็น) สตรอว์เบอร์รี่ (พันธุ์ไมฮิเมะ, พันธุ์อะคิฮิเมะ) ลูกพลับ (พันธุ์คิทาโร, พันธุ์ทาโรมารุ)

จังหวัดทตโตริ

Fuyo Trading Co., Ltd.

สาลี่

จังหวัดฟุกุโอกะ

Mlifecity Co., Ltd

มันเทศ (พันธุ์เบนิฮารุกะ) องุ่น (พันธุ์ไชน์มัสคัส)

จังหวัดโออิตะ

Kushima AoiFarm.Co.

มันเทศ (พันธุ์มิยาซากิเบนิ, พันธุ์เบนิฮารุกะ,

พันธุ์ซิลค์สวีท)

จังหวัดมิยาซากิ___________________________________________________________________________________________________________________