O nás

logo


Japonskou organizaci na podporu zahraničního obchodu (dále JETRO) zřídilo japonské Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu jako vládní agenturu, jejímž cílem je podpora japonského mezinárodního obchodu a investic. Organizace byla založena v roce 1951, aby po válce podpořila rozvoj zahraničního obchodu japonských firem a poskytovala odborné poradenství a jiné služby za účelem průzkumu zahraničních trhů a podpoření vývozu. V souvislosti s výrazným přebytkem zahraničního obchodu Japonska v 80. a 90. letech se těžiště činnosti JETRO přesunulo na podporu dovozu, a počínaje první dekádou nového milénia začalo JETRO intenzivně podporovat zahraniční investice do Japonska. Od druhé dekády se mimo jiné opětovně věnuje podpoře japonských malých a středních podniků (MSP) při jejich aktivitách v zahraničí a podpoře vývozu japonských zemědělských a potravinářských produktů. JETRO tak pružně reaguje na potřeby a proměny doby přizpůsobením těžiště své činnosti.


Hlavní aktivity


Organizace JETRO se v současnosti zaměřuje především na podporu zahraničních investic do Japonska a pomoc japonským malým a středním podnikům při globálním uplatňování jejich obchodního potenciálu. V této souvislosti naše současné aktivity spočívají na čtyřech hlavních pilířích.

 

1. Zahraniční investice v Japonsku


2. Vývoz japonských potravin a zemědělských produktů


3. Podpora japonských podniků a podnikatelů v zahraničí


4. Výzkumná a propagační činnost


Cíle agentury JETRO


V posledních letech se JETRO soustředí na zprostředkovávání zahraničních investic do Japonska, podporu rozvoje japonských start-upů v zahraničí a také na podporu vytváření inovací. Silnou stránkou agentury JETRO je hustá síť poboček doma i v zahraničí - v 54 zemích světa má JETRO 74 poboček, z toho 16 v Evropě, a v Japonsku má síť asi 50 domácích kanceláří a poradenských center. Díky nim se může efektivně věnovat jak podpoře zahraničních investic, vývozu potravinářských produktů a pomoci MSP, tak přispívat k vytváření obchodní legislativy a k rozvoji podnikání japonských i zahraničních firem prostřednictvím výzkumných a analytických aktivit.


Kancelář JETRO Praha


Pražská kancelář JETRO byla založena v říjnu roku 1993 a od té doby se věnuje podpoře nových japonských investic do České republiky i podpoře stávajících japonských firem působících v České republice. Aktivně se rovněž věnujeme podpoře českých společností při jejich vstupu na japonský trh, například organizováním obchodních misí do Japonska a pořádáním odborných seminářů věnovaných představení našeho programu Invest Japan a japonské ekonomiky jako celku. Budeme i nadále pokračovat v aktivitách zaměřených na posílení obchodních vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, například pořádat semináře s cílem upevnit vzájemnou vědecko-technickou spolupráci, kulaté stoly a jednání s českými vládními představiteli, a rovněž matchmakingová setkání mezi evropskými a japonskými firmami, obchodní jednání s cílem napomoci většímu rozšíření japonských zemědělských a potravinářských produktů v České republice, a poskytovat informace o českém podnikatelském prostředí.


Ostatní pobočky