JETRO Tarihi

Japon Ticareti ve Yatırımındaki Değişimler: Jetro Projelerinin Evrimi

Jetro Projelerindeki Değişimler

50’ler
Özel ticaretin yeniden başlaması
·İhracat fuarları
·Pazar araştırması

51 Japon İhracat Araştırma Teşkilatı kuruldu
54 Japon Dış Ticareti İyileştirme Teşkilatı kuruldu
56 Japon Endüstriyel Ticaret Şovu için hazırlanan gemi suya indirildi
58 Japon Dış Ticaret Teşkilatı (Jetro) özel halk teşkilatı olarak kuruldu
* İhracatı tanıtım projeleri başladı (Yurtdışında sürekli sergiler, uluslarası ticaret şovları, tasarım tanıtımları, vs.)

60’lar
İhracat tanıtımı
·Yerel ve yabancı ağ büyüdü
·İhracatı tanıtım aktiviteleri hız kazandı
60 Asya Ekonomik İlişkileri Enstitüsü kuruldu
63 İhracatı teşvik projeleri başladı
65 Afrika’ya tanıtım karavanı gönderildi (Hafif sanayi ürünleri, tekstil ürünleri, vs.)

70’ler
Çeşitlendirme
·Yurtdışı yatırımları için yardım
·Yurtdışı tanıtımlarında büyüme
70 Osaka’daki Dünya fuarını Japon pavyonu yönetti
71 Yurtdışı tanıtım departmanı yabancı temaslarıyla ilişkilerini arttırdı* Gelişmekte olan ülkelerle ilgili projeler hızla başlatıldı
73 Yurtdışı yatırım danışmanlığı başladı
78 Japonya’ya Birleşmiş Milletler İhracat Geliştirme misyonu geldi
79 Birleşmiş Milletler ürün tanıtım gemisi (Boatique America) Japonya’ya geldi

80’ler
Uluslararası işbirliği
·İthalat tanıtımını genişletmek
·Yabancı sektörler & gelişmekte olan ülkelerle işbirliği
* İthalat tanıtım projeleri hız kazandı
83 İthalatı teşvik etmek için özel görev kuvveti kuruldu* Küçük ölçekli şirketler için uluslararasılaştırma projeleri başladı
85 Amerika Birleşik Devletleri (U.S.A) fuarları organize edildi (Büyük ölçekli ithalat fuarı)
89 Ek bütçe ayırımı (Önemli tanıtım projeleri büyük ölçüde arttırıldı)

90’lar
İthalat tanıtımı
İthalat tanıtım hizmetleri
90 İthalatı tanıtım departmanı hizmete girdi Japonya’ya ithalat teşviki için yurtdışına kıdemli danışmanlar gönderildi
92 İthalat tanıtım projeleri zirveye çıktı (Toplam proje bütçenin %61,4’lük kısmı)
93 İthalatı Destekleme Merkezi kuruldu
94 İthal edilmiş ev aletleri & tüketim malları fuarları düzenlendi
95 Japonya’nın güncel durumuyla ilgili bilgilerden faydalanmak amaçlı yıllık gözlemler yapılmaya başlandı (Japon ve yabancı tüzüklerin karşılaştırılması, vs.)
96 Uluslararası çalışmalar için bölgelerde,bölgesel teşebbüslerin çalışmaları başlatıldıİthal edilmiş araba show roomu açıldı
98 Jetro & IDE (Ekonomi Geliştirme Enstitüsü) birleşti

2000’ler
Japonya’nın ekonomik olarak yeniden canlanması
·Japonya’ya hem ithalatın hem de yatırımın girmesi için yapılan tanıtımlar
·Bölgesel ekonomilerin globalleşmesi için yapılan teşvikler
00 İletişim için internet altyapısı oluşturuldu (J dosyası ve diğerleri)
01 Meksika ve Kore ile serbest ticaret antlaşması için müşterek çalışmalar
02 Ekonomik yasa bölümü kuruldu (mülk edinme hakları, serbest ticaret anlaşmaları, vs.)· Çin’deki iş problemlerine karşı tedbir alıp, sağlamlaştırma· İhracatla ilgili projeler yeniden başladı
03 Japonya’ya yatırım aktiviteleri büyüdü (Japon İş Teşvik Merkezi’ne yatırım, vs.)* Jetro idari yönden birleştirilmiş acenta şeklini aldı