JETRO Başkanından mesaj


2011’deki Büyük Japonya Depremi’nde diğer ülkelerdeki dostlarımızın bizlere verdiği kesintisiz destek için yürekten minnettarız. Tüm dünyadan gelen bu cömert yardımlar halen devam etmekte olan ekonomik toparlanma çabalarımıza büyük ivme kazandırdı.
Japon hükümeti mali ve para politikaları ile büyüme stratejisi geliştirerek ekonomisini canlandırma çabası içinde. Bu çabalar aynı zamanda global ekonomik büyümeye de katkıda bulunacaktır. Büyüme stratejisinin ana unsurları arasında Japon firmalarının uluslararası faaliyetlerine destek vermek, ülkeye yabancı yatırımların kolaylaştırılması ve global ekonomik işbirlikleri yer almaktadır. Bu alanlar zaten JETRO’nun oldukça aktif olduğu alanlar ancak şu anki durumda çabalarımızı her zamankinden daha
fazla bu yönde yoğunlaştırmaktayız.
Öncelikle Japon gıda maddelerini ve hizmetlerini dünya pazarına daha fazla sunmalarına ve farklı ülkelerdeki insanların yaşam kalitesini arttırmalarına yardım edebilmek için Japon KOBİ’lerine
yurtdışında sağlam iş bağlantıları kurmalarında destek oluyoruz.
Yurtiçi yabancı yatırımlara destek bağlamında ise, araştırma-geliştirme tesisleri ve yükselen Asya’ya açılan kapı niteliğindeki bölge merkezleri gibi Japonya’nın avantajlı olduğu yüksek katma değerli yönlerine özellikle dikkat çekiyoruz.
Japonya’nın diğer ülkelerle olan ekonomik bağlarını güçlendirmek amacıyla da politika araştırması yapıyor ve global ekonomik işbirlikleri formüle etmek yönünde çaba harcıyoruz. IDE-JETRO aracılığıyla da ASEAN ve Doğu Asya Ekonomik Araştırma Enstitüsünü bu amaç doğrultusunda destekliyoruz. Yükselen ekonomilerle ilişkilere vurgu yaparak, JETRO olarak aynı zamanda Asya’da altyapı geliştirilmesi, Afrika’da da iş ilişkilerinin desteklenmesinde aktif rol alıyoruz.
Bu operasyonları gerçekleştirirken, JETRO Tokyo merkez ofisimiz, JETRO Osaka, Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü (IDE-JETRO), Japonya’daki 37 ofis ve yurtdışındaki 70’den fazla ofisimizden kurulu global ağımız her zamankinden daha fazla en büyük güvencemiz.
Çabalarımızı Japonya’nın diğer ülkelerle olan ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için arttırıyor ve Japonya’nın global ekonomide güvenilir partner pozisyonunu koruması için çalışıyoruz.