เปิดรับสมัครร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าร่วม
โครงการ"Made in Japan อร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ ต้องวัตถุดิบอาหารแท้จากญี่ปุ่น"

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับร้านอาหารในประเทศไทย

Aug 15, 2022

 

รายละเอียดโครงการ

 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ดำเนินการส่งเสริมมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และสินค้าอาหาร จากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยให้มีเพิ่มมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยในครั้งนี้ เจโทร กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่ขึ้นทะเบียน Japanese Food Supporter ในฐานะร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์โครงการ

- ดำเนินการให้ร้านอาหารที่ได้รับรองในฐานะ Japanese Food Supporter เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสร้างฐานลูกค้าผู้บริโภคที่มีการกลับมาใช้บริการซ้ำให้กับร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

-  สนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นให้สามารถดำเนินกิจการต่อไป หรือขยายธุรกิจให้เติบโตได้ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่พุ่งสูง

-    ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในผู้บริโภคไทย อาทิ เนื้อหมูนำเข้าจากญี่ปุ่น และกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการบริโภค

 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

 โครงการ "Made in JAPAN อร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ ต้องวัตถุดิบอาหารแท้จากญี่ปุ่น" ขอเรียนเชิญร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Japanese Food Supporter เข้าร่วมโครงการด้วยการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับรู้ถึงคุณภาพและรสชาติอันมีเสน่ห์ของวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผ่านช่องทาง social media เช่น Facebook ของทางร้าน (ทางโครงการจะช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของทางร้าน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ์ที่จำเป็น โดยคำนวณจากจำนวนการเข้าถึง(ยอด reach)ในการประชาสัมพันธ์ทาง social media ของแต่ละร้าน)

อีกทั้งทางโครงการยังมีกำหนดการในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสน่ห์ของวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก และผ่านทางสื่ออินฟลูเอนเซอร์ของโครงการ เพื่อเสริมการประชาสัมพันธ์ของแต่ละร้านอาหาร Japanese Food Supporter ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

*สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีข้อกำหนดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงขอยกเว้นไม่รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบในการเข้าร่วมโครงการ

 

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการสมัคร : กรุณาดำเนินการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

 

STEP 1 กรุณาอ่าน “เอกสารนำเสนอโครงการ” เพื่อทำความเข้าใจโครงการโดยละเอียด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน “เอกสารนำเสนอโครงการ” <PDF> (1937KB) 

 

STEP 2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิกlinkด้านล่างเพื่อเข้าสู่ “แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ”

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ii60CHc670ClGzcQSUbeBckPvIfZbV1Lk2ezx6P0xvtUNkxKQzJFMkJSVDFJRzRQMTZJMkZMSVVUMS4u

*กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าแบบฟอร์มหรือหากต้องการความช่วยเหลือในการกรอก

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ (E-mail jfs@mediator.co.th / Tel. 02-392-3288)

*ทางโครงการอาจปฏิเสธการเข้าร่วม หากทางโครงการพิจารณาแล้วพบว่าผู้ยื่นใบสมัครไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 

STEP 3 ลงนามเพื่อรับทราบเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการใน “หนังสือสัญญา”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด “หนังสือสัญญา” <PDF> (151KB) 

*กรุณาเตรียมจัดส่งเอกสารตัวจริงให้กับทางเจ้าหน้าที่โครงการภายหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

 

*ข้อมูลอ้างอิงประกอบการสมัคร

เอกสารอ้างอิง 1 ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อวัดผลโครงการหลังจากจบโครงการ (*ไม่จำเป็นต้องกรอก ณ ตอนเข้าร่วมโครงการ) <PDF> (96KB) 

เอกสารอ้างอิง 2 การลงทะเบียนเป็น Japanese Food Supporter (ร้านที่ใช้วัตถุดิบอาหารจากประเทศญี่ปุ่น) <PDF> (133KB) 

 

สำนักงานบริหารโครงการ (บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด)

Address:           อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Telephone:       02-392-3288

Email:               jfs@mediator.co.th

Coordinator:      ศรัณย์ธร (ภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ) 064-916-1650

                       คิตาซาวะ (ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ) 095-493-0785

 

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์วัตถุดิบนำเข้าญี่ปุ่น ผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกวัตถุดิบ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหารและผู้นำเข้าวัตถุดิบ ปีเรวะที่ 4’ เป็นโครงการของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยเจโทร และมีบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการดำเนินโครงการ