แหล่งข้อมูล


สาระน่ารู้ในการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่นPDFการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย (Survey of Business Circumstances on Japanese Corporations in Thailand) จัดทำโดย หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ปี 2562
ครึ่งปีแรก <PDF> (600KB) 
ปี 2561
ครึ่งปีแรก <PDF> (903KB) 
ครึ่งปีหลัง <PDF> (602KB) 
ปี 2560
ครึ่งปีแรก <PDF> (1004KB) 
ครึ่งปีหลัง <PDF> (701KB)