แหล่งข้อมูล

สาระน่ารู้ในการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่นPDFการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย (Survey of Business Circumstances on Japanese Corporations in Thailand) จัดทำโดย หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ปี 2560
ครึ่งปีแรก <PDF> (1004KB)