จดหมายข่าว

สมัครสมาชิก จดหมายข่าวเจโทร กรุงเทพฯ


ทางเจโทรให้บริการ E-Newsletter เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม 2554 ในรูปของอีเมลล์ ถ้าท่านสนใจอ่านจดหมายข่าวของเรา สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

Highlights of October/November/December 2012 (ENGLISH ONLY)

ฉบับย้อนหลัง


2553
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ ไม่ได้จัดทำฉบับเดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายน
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายนPDF
~ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน/ธันวาคม เฉพาะภาษาอังกฤษPDFExternal site: a new window will open.

2552
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ เดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนPDF
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายนPDF


2551
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ เดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนPDF
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายนPDF
~ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคมPDF

2550
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ เดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนPDF
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายนPDF
~ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคมPDF

2549
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ เดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนPDF
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายนPDF
~ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคมPDF

2548
~ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคมPDF
~ เดือน เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนPDF
~ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน (WINZIP)
~ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคมPDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจโทร กรุงเทพฯ
โทร 662-253-6441-5 ต่อ 147
อีเมลล์:bgk-pr@jetro.go.jp