สินค้าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นในแนวคิด GOOD GOODS JAPAN


เชิญพบกับสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการดีไซน์อย่างพิถีพิถันจากนักออกแบบญี่ปุ่น ณ บูธ JAPAN PAVILION ภายในงานเทศกาลของขวัญ BIG&BIH 16-21 ต.ค. ที่ Event Hall EH 101 in Design Area, BITEC ปีนี้ คอนเซ็ปท์ของบูธ JAPAN PAVILION มาในรูปแบบของ JAPAN HOUSE ซึ่งนำเสนอสินค้าดีไซน์สวย ไม่ซ้ำใคร ที่ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลก เพื่อเติมเต็มชีวิตจากความสะดวกสบายในการใช้งานและสุนทรียภาพที่สัมผัสได้คุณค่าของงานออกแบบจากญี่ปุ่น ที่สัมผัสได้จากสินค้าดีไซน์ที่จัดแสดงในแนวคิด GOODGOODSJAPAN
+ ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีการออกแบบที่ดีเยี่ยม (Great Design Nation) ของโลกตลอดระยะเวลากว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมา ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีความคิดอันลึกซึ้งได้สอดแทรกความปรารถนาดีลงไปในชิ้นงานดีไซน์ โดยปรับเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นชิ้นงานออกแบบชั้นเลิศที่เกิดจากแรงบันดาลใจของตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น ทั้งยังเน้นการใช้งานที่สะดวกสบาย มีการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และใช้วิธีการผลิตจากประสบการณ์งานศิลป์และจิตวิญญาณของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น (Japanese Craftsmanship)
+ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ที่มีการออกแบบที่ดีเยี่ยมต่างให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ดีเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นที่แวดล้อมด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้งานได้ดี สะดวกสบาย และมีดีไซน์ที่งดงาม ทั้งนี้ สินค้าไลฟ์สไตล์จากดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย ซึ่งแสดงถึงความสามารถชั้นเลิศของนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีทักษะและความสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดอันลึกซึ้ง

บริษัทญี่ปุ่นที่ร่วมแสดงสินค้า 25 บริษัท

รายละเอียดของสินค้าที่จัดแสดง External site: a new window will open.

การเจรจาการค้ากับบริษัทญี่ปุ่น
ทางเจโทรยินดีที่จะทำนัดสำหรับผู้ซื้อไทยที่สนใจเจรจาการค้ากับบริษัทญี่ปุ่นเฉพาะวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม เท่านั้น
+แบบฟอร์มนัดพบเพื่อเจรจาการค้าExternal site: a new window will open.

การออกแบบบูธ
การออกแบบ Japan Pavilion เป็นพื้นที่ว่างที่มีการประกอบวัสดุที่เป็นไม้เข้ากับฉากโครงไม้สาน เน้นการแสดงผลงานไปพร้อมกับรักษาความกว้างของพื้นที่ไว้ด้วย โดยมิใช่การโอนเอียงไปทางรสนิยมแบบญี่ปุ่น หากเป็นการออกแบบบูธที่แสดงออกถึงเซ้นท์ทางด้านความงามที่สมกับเป็นญี่ปุ่นเพื่อต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงาน

ที่มาของงานแสดงครั้งนี้
+ เจโทร (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแสดง Japan Pavilion “JAPAN HOUSE” ในงาน “Bangkok International Gift Fair 2012”
+ เจโทร กำลังสนับสนุนการขยายธุรกิจการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทยโดยผ่านการสนับสนุนขยายผลทางธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่น ในฐานะที่เจโทรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น อีกทั้ง JDP ที่กำลังขยายผลกิจกรรมซึ่งทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบของไทย โดยยึดจากประสบการณ์การส่งเสริมการออกแบบที่ได้บ่มเพาะมาเป็นระยะเวลาหลายปีในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านทางการทำกิจกรรม อาทิเช่น Good Design Award
+ การจัดแสดง Japan Pavilion ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเจโทร ASEAN Caravanซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป
+ ในงานครั้งนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทญี่ปุ่นที่มีความยอดเยี่ยมทางด้านการออกแบบและใช้งานมาจัดแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศและส่งเสริมการออกแบบจากการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน