Gospodarka Japonii - badania i raporty

W tym dziale są zamieszczane wyniki badań nad japońskim biznesem, statystyki handlowe i inwestycyjne, raporty branżowe i inne, opracowane w języku angielskim przez centralę JETRO w Tokio.
Statystyki: http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
Raporty: http://www.jetro.go.jp/en/reports/
Badania biznesowe: http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/biz/
JETRO White Paper: http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/