Czym jest JETRO?


                         
          Centrala JETRO w Tokio

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO jest semi-rządową organizacją powołaną przez rząd japoński w 1958 r. w celu promocji japońskiego eksportu za granicą. W obecnych czasach działalność JETRO koncentruje się na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do Japonii oraz wspieraniu japońskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich globalnej działalności eksportowej. Sieć biur JETRO obejmuje 36 regionalnych placówek w Japonii oraz 73 biura zagraniczne zlokalizowane w 55 krajach świata.

Zadaniem otwartego w 1975 r. przedstawicielstwa JETRO w Warszawie jest wspieranie japońskiego handlu z Polską, polskich inwestycji do Japonii, jak i japońskich inwestycji do Polski. JETRO Warszawa stara się wspierać również współpracę przemysłową oraz zapewniać przepływ informacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Nazwa:
Japan External Trade Organization (JETRO)

Akt powoławczy w obecnej formie prawnej:
Japan External Trade Organization Incorporated Administrative Agency Act
(December 13, 2002, Law No. 172)

Reprezentant:
pan Hiroyuki Ishige, Prezes

Adres:
Ark Mori Building 6F 12-32
Akasaka 1-chome, Minato-ku
Tokyo 107-6006
Japan
Tel: +81-3-3582-5511

Biura w Japonii:
Centrala JETRO Tokyo
JETRO Osaka
Institute of Developing Economies
41 biur regionalnych

Biura poza Japonią:
76 biura zagranicznych w 57 krajach świata (stan ze stycznia 2015)

Zatrudnienie:
1.536 osób, z czego 836 osób w Japonii oraz 700 za granicą (stan z marca 2013)