Działalność JETRO WarszawaJapońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO jest semi-rządową organizacją powołaną przez rząd japoński w 1958 r. w celu promocji japońskiego eksportu za granicą. W obecnych czasach działalność JETRO koncentruje się na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do Japonii oraz wspieraniu japońskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich globalnej działalności eksportowej. Sieć biur JETRO obejmuje 48 regionalnych placówek w Japonii oraz 74 biura zagraniczne zlokalizowane w 54 krajach świata (stan ze stycznia 2020 r.).

Zadaniem otwartego w 1975 r. przedstawicielstwa JETRO w Warszawie jest wspieranie japońskiego handlu z Polską i polskich inwestycji do Japonii. JETRO Warszawa stara się promować również współpracę przemysłową oraz przepływ informacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Podstawowy zakres działalności JETRO Warszawa:
- Organizacja seminariów i spotkań biznesowych
- Strona internetowa Warszawa – źródło bieżących wiadomości ekonomicznych i przydatnych linków
- Rekomendacja do Centrów Wspierania Inwestycji w Japonii (IBSC)
- Udostępnianie informacji dotyczących japońskiego rynku oraz jego regulacji
- Wspieranie współpracy handlowej poprzez bazę ofert TTPP
- Dostarczanie informacji – w bibliotece Warszawa dostępne są opracowania nt. japońskiej ekonomii, publikacje branżowe, statystyczne, poradniki, katalogi, czasopisma.

Wcześniejsze przedsięwzięcia:

- program SPEED - Special Project for Promoting East European Economies Development (zakończony).
Program SPEED realizowano w latach 1993-2002 i składał się z elementów, których część JETRO realizuje nadal pod innymi nazwami:
Wysyłanie do Japonii misji gospodarczych. Misje mają za zadanie promocje polskiego przemysłu, oraz przeprowadzenie badań rynku japońskiego. Członkami misji mogą zostać przedstawiciele polskich firm szczególnie zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z Japonią oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych, reprezentujących interesy grup firm.
Przyjmowanie w Polsce japońskich specjalistów. Specjaliści z danej branży wizytują polskie zakłady, i zależnie od zapotrzebowania udzielają porad technologicznych, logistycznych itp. Wskazują, na co zwracają szczególną uwagę japońscy przedsiębiorcy, zanim zdecydują się na nawiązanie współpracy.
Organizowanie seminariów. Wykorzystując pobyt w Polsce specjalistów, organizuje się seminaria dla zainteresowanych firm polskich, podczas których podejmowane są tematy dotyczące przede wszystkim kontroli jakości, trendów technologicznych, kierunków ekspansji firm japońskich.
Finansowanie udziału w specjalistycznych targach w Japonii. Podczas pierwszych czterech lat realizacji programu skupiono się na przemyśle żywnościowym, toteż dzięki JETRO, Ministerstwu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, grupa firm polskich czterokrotnie wzięła udział w największych międzynarodowych targach żywnościowych w Japonii - FOODEX JAPAN. Efektem jest nawiązanie długoterminowych kontraktów na dostawy do Japonii m.in. polskich dżemów, soków i alkoholi. Następnie program objął branże kolejno: części elektronicznych, mebli, części samochodowych. W latach 2000 i 2001 zorganizowano wielkie Polskie Wystawy na targach International Furniture Fair Tokyo.

- Katalog Polskiej Myśli Technicznej
W roku 2001 japońskie Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Handlu (za pośrednictwem JETRO) wraz z polskim Ministerstwem Gospodarki podjęły wspólne przedsięwzięcie - stworzenie katalogu polskich instytutów i osrodków badawczo - rozwojowych. Zadaniem katalogu, wydanego w formie bazy danych na mini-CD, jest danie firmom japońskim dostępu do informacji o polskich badaniach i instytutach w branży software'u oraz nowych materiałów - z nadzieją na zawiązanie polsko-japońskich wspólnych projektów.