Udostępnianie informacji (procedury, raporty)JETRO Warszawa, w ramach działalności informacyjnej wspierającej polsko–japońską wymianę handlową, dostarcza dane na temat rozmaitych sektorów rynku japońskiego, eksportu i importu towarów, przepisów i procedur obowiązujących w wymianie handlowej z Japonią:
Covid-19 Business Support

Raporty rynkowe i statystyki:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/

Akty prawne, standardy, regulacje:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

JETRO White Paper and JETRO Global Trade and Investment Report:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/