Udostępnianie informacji (procedury, raporty)


JETRO Warszawa, w ramach działalności informacyjnej wspierającej polsko–japońską wymianę handlową, dostarcza dane na temat rozmaitych sektorów rynku japońskiego, eksportu i importu towarów, przepisów i procedur obowiązujących w wymianie handlowej z Japonią:

Raporty rynkowe i statystyki:
http://www.jetro.go.jp/en/reports/

Akty prawne, standardy, regulacje:
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

JETRO White Paper and JETRO Global Trade and Investment Report:
http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/

Zapraszamy też do zapoznania się z zasobami biblioteki JETRO.