Wyszukiwanie partnerów handlowych


Zapraszamy do samodzielnego wyszukiwania partnerów w Japonii przy pomocy bazy ofert Trade Tie-up Promotion Program oraz poniższych źródeł:
- KOMPASSTo other site
- Tokyo Trade CenterTo other site
- Japan Yellow PagesTo other site
- Global Links na stronach JETRO

Na podstawie zapytania przesłanego drogą elektroniczną, faksową lub listem JETRO Warszawa może pomóc wyszukać i udostępnić poniższe dane (o ile nie wystepują w powyższych bazach danych):
- dane adresowe firm japońskich: eksporterów, importerów, producentów wg angielskich nazw produktów lub nazwy firmy;
- dane adresowe japońskich izb i organizacji gospodarczych.

Zaznaczamy, iż ze względu na obowiązujące japońskie prawo o ochronie danych osobowych, dostęp do niektórych informacji jest zabroniony bądź też ograniczony. Niektórych informacji i materiałów nie można przekazać drogą elektroniczną, w treści zapytania prosimy o podawanie adresu pocztowego.

JETRO Warszawa korzysta z najnowszej bazy Kompass Japan oraz katalogów z lat 2007 – 2015 wydawanych przez japońskie izby i regiony. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie zawarte w nich dane są aktualne.

Uwaga: Przed wysłaniem zapytania prosimy upewnić się, czy odpowiedzi nie ma w zasobach internetowych na stronach http://www.jetro.go.jp.