Informacje dla eksporterówPrzepisy i procedury

► W celu zapoznania się z pełną treścią najważniejszych handlowych aktów prawnych oraz dokumentów regulujących procedury importowe w Japonii, zapraszamy do odwiedzenia bazy danych procedur i przepisów umieszczonej na stronie centrali JETRO w Tokio:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

► Informator nt roślin, które podlegają zakazowi wwozu do Japonii (Plant Quarantine Notice):
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/leaflet_en3.pdf

► Stawki celne w Japonii (Ministerstwo Finansów):
http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm


Opracowania rynkowe

► JETRO przygotowuje szczegółowe opracowania poszczególnych segmentów japońskiego rynku, wraz z danymi statystycznymi, stawkami celnymi, największymi operatorami i izbami branżowymi. Raporty mają na celu pomóc eksporterom z całego świata w przygotowaniu i ukierunkowaniu oferty. Raporty z dwu serii marketingowych Your Market In Japan oraz JETRO Japanese Market Report można przejrzeć lub pobrać w formacie pdf ze strony:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/market/

► Eksporterom i importerom żywności polecamy strony japońskiego Ministerstwa Rolnictwa, Lasów i Rybołówstwa - The Food of Japan:
http://www.maff.go.jp/e/foj/

► Eksport z Polski do Japonii wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez tokijskie biuro PAIH oraz Portal Promocji Eksportu:


► Strona MIPRO (Manufactured Imports & Investment Promotion Organization) publikuje poradniki rynkowe, np. "Guide to Food Import, March 2016":
http://www.mipro.or.jp/English_document/import

Inne informacje

► Biuro Statystyczne Japonii:
http://www.stat.go.jp/english/To other site

► Kurs jena (Ministerstwo Finansów):
http://www.customs.go.jp/english/kawase/index_e.htmTo other site

► W latach 1993-2000 biuro JETRO Warszawa realizowało program wspierania eksportu do Japonii - program SPEED - w branżach: spożywczej, meblarskiej, części elektronicznych i elektrycznych, części samochodowych. Jednym z elementów programu było finansowanie udziału zainteresowanych polskich firm w targach w Japonii: czterokrotnie firmy wraz z przedstawicielami organizacji branżowych brały udział w targach Foodex Japan, jeden raz w Electronic Materials Procurement Forum, dwukrotnie w International Furniture Fair Tokyo. W tych ostatnich targach firmy utworzyły wielką Polską Wystawę - JETRO przygotowało i sfinansowało osobny katalog, przeprowadziło akcję reklamową, a także zaprosiło przedstawicieli japońskich organizacji i stowarzyszeń meblarskich. Większość firm zawarła zadowalające i długofalowe kontrakty.

Obecnie, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym polepszeniem się koniunktury gospodarczej w Polsce, programy finansowania udziału w targach w Japonii ograniczono. Jakkolwiek, w celu zaistnienia z danym towarem na rynku japońskim warto zainteresować się udziałem w najbardziej bezpośredniej formie prezentacji oferty swojej firmy, jaką są targi.
Zapraszamy do skorzystania z J-MESSE, międzynarodowej bazy targów:
J-messe