Podstawowe informacje o JaponiiJaponia to kraj wyspiarski położony na południowy wschód od linii brzegowej kontynentu azjatyckiego. Składa się z ponad 6 800 wysp, których całkowita powierzchnia wynosi 377 974 km² 1 (Dla porównania powierzchnia Polski to 312 679 km²). Cztery główne wyspy stanowiące większość powierzchni kraju to Honshū, Kyūshū, Shikoku oraz Hokkaidō. Populacja Japonii szacowana jest na 126 443 mln mieszkańców2. Ze względu na geograficzne ukształtowanie terenu (2/3 kraju stanowią góry) Japonia charakteryzuje się największą na świecie gęstością zaludnienia na 1 km². Dla całego kraju liczba ta wynosi 335 3, a dla stolicy kraju Tōkyō aż 6 349 osób na 1 km kwadratowy 4. Tōkyō jest największym miastem Japonii, liczba mieszkańców całej aglomeracji wynosi 13 929 mln osób 5.Oficjalnym językiem kraju jest język japoński. Odsetek piśmiennictwa wynosi 99% społeczeństwa. Japończycy charakteryzują się najdłuższym przeciętnym okresem życia na świecie. Dla mężczyzn wynosi on 81,7 lat 6, dla kobiet 87,3 lat 7. Kraj nie posiada oficjalnej religii, Japończycy kultywują wierzenia zarówno buddyjskie, jak i rodzime – shintoistyczne. Odsetek chrześcijan w japońskim społeczeństwie wynosi ok. 1%, są to w większości protestanci.

System polityczny Japonii to monarchia konstytucyjna. Cesarz pełni głównie funkcje reprezentatywne i ceremonialne. Po abdykacji cesarza Akihito 30 kwietnia 2019 r., na tronie zasiadł jego syn - Naruhito, zapoczątkowując jednocześnie nową erę Japonii - Reiwa (od 1 maja 2019 r.) Cesarz, jak głosi ustanowiona w 1946 roku konstytucja "symbolem państwa i jedności jego obywateli", lecz nie ma władzy wykonawczej. Władza ta należy do rządu (odpowiedzialnego przed parlamentem) kierowanego przez premiera, a najwyższym organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament. Składa się on z Izby Reprezentantów (izba niższa) oraz Izby Radców (izba wyższa). W izbie niższej zasiada 480 osób, kadencja trwa 4 lata, natomiast w wyższej 242 osoby wybierane na 6 lat. Wybory są powszechne i tajne.

Premier jest wybierany spośród członków rządzącej partii. Po wyborach z dnia 16 grudnia 2012 r., w których przegrała Partia Demokratyczna, premierem mianowano Shinzō Abe, lidera zwycięskiej Partii Liberalno-Demokratycznej. Shinzō Abe sprawował już urząd premiera, w latach 2006-2007.  Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia we wrześniu 2020 Abe zrezygnował z urzędu, a jego miejsce zajął Yoshihide Suga - ówczesny główny sekretarz stanu. 14 września 2020 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego partii Liberalno-Demokratycznej, a dwa dni poźniej został formalnie wybrany i zaprzysiężony na stanowisko 99. premiera Japonii.

Źródła danych liczbowych:
1 - Statistical Bureau of Japan, dane z 2018 r. http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.htmTo other site
2 - Statistical Bureau of Japan, dane z 2018 r. http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.htmTo other site
3 - Statistical Handbook of Japan, dane z 2018 r. http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/To other site
4 - Tokyo Metropolitan Government, dane z 2018 r. http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/To other site
5 - ibidem
6 - Statistical Handbook of Japan, dane z 2017 r. http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/To other site
7 - ibidem