Gospodarka Japonii - badania i raporty


W tym dziale są zamieszczane wyniki badań nad japońskim biznesem, statystyki handlowe i inwestycyjne, raporty branżowe i inne, opracowane w języku angielskim przez centralę JETRO w Tokio.